Protest proti ZUTS SLO in odgovor predsednika ZUTS SLO zaradi znižanja višine popustov Krvavec

Pojdi na vsebino

Protest proti ZUTS SLO in odgovor predsednika ZUTS SLO zaradi znižanja višine popustov Krvavec

ZUTS Kranj - Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Kranj
Objavljen od ZUTS Kranj v Tekoče novice · 4 Februar 2021
Pozdravljeni,

Pišemo vam v zvezi z ugotovitvijo, da  je s 2.2.2021 partnerski center ZUTS Slovenije RTC Krvavec brez predhodne najave oz obrazložitve enostransko prekinil pogoje dolgoletnega sodelovanja. Lojalni obiskovalci Krvavca, kjer prirejamo tečaje, izobraževanja predvsem pa naši pasivni in aktivni člani ZUTS preživljamo prosti čas v obliki smučanja sami ali z družinami in prijatelji, smo razočarani nad spremembo cenika dnevnih vozovnic oz dvig za do 50%.

Ne želimo se spuščati v pogodbeni odnos med RTC Krvavec in ZUTS, ker ga ne poznamo, oz njihovo ustreznost oz zmožnost realizacije v teh časih ko je omejen dostop do smučišča za večino obiskovalcev, onemogočeno izvajanje tečajev, izobraževanj,.. itd, pač pa na enostransko odločitev do koristnikov uslug članov  ZUTS, ki so korektno poravnali svojo obveznost do ZUTS in klubov s podaljšanjem licenc za l 2021. Pogoji poslovanja so bili predstavljeni pred sezono in vsake enostranske spremembe med sezono ne predstavljajo dobrih poslovnih praks in v luči potrošnikov, ki ne poznajo ozadja, mečejo negativno konotacijo na RTC Krvavec, kot tudi ZUTS.

Člani ZUTS smo v neenakopravnem položaju z ostalimi obiskovalci RTC Krvavca, saj smo imeli ob začetku sezone, ko smo se odločali glede nakupa dnevnih ali sezonskih kart drugačne pogoje (cenik), ki so se z 2.2.2021 spremenili le v škodo članov ZUTS. Verjetno bi se marsikdo odločil za nakup letne karte, ne pa da kupuje dnevne karte po cenah, ki so primerljive ali celo višje cenam na Petrolovih servisih (smučanje med tednom), saj veliko smučarjev prihaja občasno tudi med tednom iz okolice Kranja  na dnevno ali samo nekaj urno smuko.

Opozoril bi na večplasten vidik dolgoročnih sprememb, ki negativno vplivajo tako na poslovanje RTC Krvavec kot tudi ZUTS.

1.      Spremembe v okolju (nižanje BDP, manjša kupna moč, trenutne razmere kot epidemija s posledicami na brezposelnost, itd..), ko postaja smučarija čedalje težje dostopna družinam s povprečnim dohodkom, pomeni tudi manj otrok željnih smučanja, manj interesa po tečajih smučanja in manjši razvoj kadrov oz RACIONALEN pristop do smučanja. Veliko smučarskih entuziastov pristopajo k nakupu letnih vozovnic tako v tujini, kot doma (npr Krvavec-Rogla) pri čemur članstvo ZUTS ne igra pomembne vloge, saj je cena enotna za vse.

2.      Nekoč množični popusti smučarske opreme na članstvo ZUTS ne pridejo več do izraza, saj potrošniki povečini nabavljajo opremo na sejmih in razprodajah s konkurenčnimi cenami v primerjavami s predsezonskimi, najbolj zanimivi so popusti na žičnicah, posebno za enodnevne obiskovalce iz zaledja večjih mest (Ljubljana, Kranj), ki pa so že danes vprašljivi.

3.      Za vse kadre ni dovolj možnosti za učenje smučanja, zato so nekateri že pred leti opustili to dejavnost in so le podporni člani s čedalje manjšimi ugodnostmi, nekateri so se odrekli članstvu saj so premalo aktivni, da bi stroški odtehtali ugodnosti.

Posledica zgoraj naštetih dejstev je pripomoglo k množičnem osipu članstva v klubih, saj večina članov ni takih zanesenjakov kot smo mi, ki smo ponosni na svoje poslanstvo smučanja in prenašanja teh vrednot na bližnje, prijatelje ali svojce.

V imenu SK Kranj in SK Akademik apeliramo, da se vodstvo ZUTS zavzame za takojšno ureditev pogodbenega odnosa med RTC Krvavec in ZUTS ter poskuša vrniti pogoje v prvotno stanje kot so veljali pred 2.2.2021. Vsako iskanje individualnih rešitev za posameznike glede dokupa letnih kart po znižani ceni se nam ne zdi primerno, saj so negotove razmere in tudi neenake do vseh licenciranih članov iz različnih regij. WIN-WIN situacijo lahko dosežemo tudi v rahlo spremenjenih pogojih  v naslednjih sezonah, če se tako dogovorita obe stranki, nikakor pa ne odobravamo, da se pogoji sodelovanja spreminjajo med letom, saj tako izgubljajo integriteto poslovanja obe stranki.

V upanju hitre in najboljše rešitve, vas pozdravljamo

Marko Zadravec, predsednik ZUTS Kranj

Bruno Nussdorfer, predsednik SK Akademik

-----------------------------------------------------------------------
Odgovor predsednika in direktorja ZUTS Slovenije:

Pozdravljena Bruno in Marko,

žal spodaj zapisano v pretežnem delu drži kot pribito. Ob tem mi dovolita le še nekaj dodatnih pojasnil.

Partnerko sodelovanje med Krvavcem in ZUTS Slovenije temelji na dolgoletni tradiciji in tudi na pogodbeno opredeljenem poslovnem odnosu. Slednji je bil vsa leta zapisan tako rekoč z istimi besedami in po sistemu WIN-WIN, da uporabim vajine besede. Vsako leto in tudi v letu 2020 je bil vodstvu Krvavca s strani ZUTS Slovenije že v mesecu juniju poslan predlog pogodbe za novo smučarsko sezono. V omenjenem dokumentu so jasno zajete vse medsebojne dolžnosti in pravice obeh partnerjev, med drugim tudi pravica članov ZUTS z licencami (ZUTS, IVSI, ISIA) do vsem znanih popustov. Poudarjam, da je kljub vsem epidemiološkim težavam s Krvavcem bilo vse dogovorjeno, da v novo smučarsko sezono startamo pod enakimi pogoji kot vsa leta doslej. Po vseh predhodno dogovorjenih pogojih sodelovanja in z naše strani že v dobršnem delu tudi realiziranih promocijskih obveznosti pa smo v začetku tega tedna preko elektronske pošte s strani Krvavca bili obveščeni o popravljenem predlogu novih (slabših) popustov, vezanih na nakupe kart in tudi nekaterih drugih vsebinskih določb pogodbe. Da, kot sama ugotavljata, sredi sezone… in čeprav formalno podpisanega izvoda pogodbe (ta je tudi prejšnja leta po navadi zelo zamujal) še nismo prejeli, smo bili nad nekorektnim odnosom našega partnerskega centra tudi mi globoko razočarani. Upam, da razumete, da moramo sicer že tako konfuzno smučarsko sezono vendarle pripeljati do konca, zato smo na spremenjene pogoje za nakupe kart preprosto morali pristati. Kot veste, gre v primeru Krvavca za lastniško smučišče, ki se o tem z nami žal ni bilo pripravljeno prav veliko pogajati. Zato smo v skrajni sili predlagane pogoje popustov morali sprejeti, žal s popotnico, da so ti kljub vsemu še vedno boljši kot nič.

Vključno z dolgoletnim poslovnim odnosom, nenazadnje pa tudi ugledom obeh institucij (Krvavec in ZUTS) seveda tudi nas skrbi prihodnost razvoja smučarskega športa in vsega, kar sta v spodnjem pozivu zapisala že vidva. Zavedamo se tudi, da narejen korak s strani Krvavca nikakor ne more biti v prid nikomur, prepričan sem celo v ravno nasprotno. Glede na dejstvo, da je letošnja sezona zaradi korona krize v marsikaterem pogledu posebnega značaja, bomo nastali problem očitno morali prebroditi. Žal verjetno tudi s posledicami manjšega obiska smučarskih zanesenjakov na Krvavcu. Zagotovo pa se pred začetkom nove smučarske sezone z vodstvom Krvavca poskušamo dogovoriti na kakšen način in če sploh skupaj naprej. Možnosti je torej kar nekaj in prepričani smo, da skupaj najdemo najboljšo rešitev za naprej…

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

dr. Blaž Lešnik
Predsednik in direktor ZUTS Slovenija/ SITAS president and director

Smučarska zveza Slovenije/Ski Association of Slovenia
ZUTS Slovenije/SITA Slovenia
Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0) 1 5136 831
M: +386 (0) 41 79 55 36
E: blaz.lesnik@sloski.si
W: www.zuts.si


© 2020 * ZUTS Kranj *
LOKACIJA:
Partizanska cesta 39, 4000 Kranj

Uradne ure pisarne:
- po dogovoru preko e-pošte
KONTAKT:
info@zuts-kranj.si
Nazaj na vsebino